Dag Sørlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Sørlie

Kristian Bartnes, Barthold Vonen, Arne Johannes Tofte, Pål Gunnes, Per Lunde, Truls Myrmel, Dag Sørlie, Mons Lie
28.02.2002
Suksess ved koronar bypasskirurgi avhenger av at de anlagte graft forblir blodførende over tid; okklusjon reduserer overlevelse, medfører ofte residivangina og øker behovet for gjentatt...
Dag Sørlie
04.09.2012
The story of painful noisy pneumothorax that was overlooked could have happened to any of us. The description of the patient, the search for a diagnosis and the subsequent discussion are exemplary,...
Tore Eggen, Dag Sørlie
30.11.2000
Spontan pneumothorax er en vanlig og oftest benign tilstand hvor det foreligger ansamling av luft i pleurahulen. Tilstanden settes i sammenheng med emfysemliknende forandringer i lungen som gjør noen...
Dag Sørlie
10.03.2000
Angina pectoris er en folkesykdom. Årlig gjennomgår omkring 8 000 personer i Norge koronar revaskularisering i tillegg til medikamentell behandling. (I 1998: 3 207 koronaroperasjoner og 4 677...
Dag Sørlie, Torben Wisborg, Lennart Wählby, Arne Wilskow, Tom Eirik Mollnes, Jann Gamnes, Egil Arnesen
17.02.2005
78 prosjekt fikk støtte fra forskningsprogrammet og har brukt den. Vi fikk spørreskjemasvar fra 77 (45 som fikk driftsmidler, 10 lønn og 22 begge deler). 36 (47 %) angir å ha fullført prosjektet, 5 (...
Tore Sørlie, Rolf Busund, Harold C. Sexton, Dag Sørlie
17.03.2005
Hvor tilfreds en pasient er med den medisinske behandlingen påvirkes av forventninger, psykososiale forhold, medisinsk tilstand og behandling ( 1 , 2 ). Pasienttilfredshet har vært forbundet med...
Dag Sørlie
04.09.2012
Historien om smertefull og støyende pneumothorax som ble oversett, kunne hendt noen hver av oss. Beskrivelsen av pasienten, den diagnostiske jakten og den etterfølgende diskusjonen er mønstergyldig,...