Dag Soldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Soldal

Dag Soldal, Harald Reiso
10.08.2002
Tabell  1 Primærlegers henvisningsdiagnoser (ICPC¹) versus Ryggpoliklinikkens ICD-9 2 – 4 diagnoser for 200 pasienter henvist til Ryggpoliklinikken, Aust-Agder sykehus, 1. januar til 30. april 1998...
Jan Tore Gran*, Dag Soldal, Sigrid Jore, Geirmund Myklebust
20.04.2002
Et relativt stort antall av de undersøkelser som årlig gjøres ved revmatologisk poliklinikk, er kontroller (1). Dette skyldes at spesialiteten revmatologi i betydelig grad har ansvaret for pasienter...