Dag Paulsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Paulsen

Jan Edenberg, Dag Paulsen, Ivar Enge
06.02.2003
Nyrearteriestenose kan forårsake både hypertensjon og nyresvikt, men kan også være uten klinisk betydning. Hos utvalgte pasienter kan tilstanden være viktig å diagnostisere pga. muligheten for...
Jon Peter Rolie, Dag Paulsen, Håvard Aksnes, Lars Ola Thorud
02.11.2006
Norsk nefrologiregister viser at antall pasienter i dialyse er mer enn fordoblet de siste ti år ( 1 ). Peritoneal dialyse er den foretrukne hjemmedialyseformen både i Norge og i andre land. Denne...
Ingrid Lyngved Ødegård, Kolbjørn Høgåsen, Dag Paulsen, Helge Scott
19.11.2009
Alvorlig lungeinfeksjon er den hyppigste årsaken til akutt oppstått livstruende respirasjonssvikt. Ved manglende effekt av antibiotikabehandling bør man tenke på muligheten av andre årsaker enn...
Dag Paulsen, Helene Lysne Stamnes, Marit Valla, Jon Peter Rolie
06.01.2005
Behandling med hemodialyse eller peritoneal dialyse av pasienter med akutt eller kronisk nyresvikt er en livreddende, kostbar og komplisert spesialistbehandling. Pasienter i hemodialyse må reise 2 – ...
Dag Paulsen, Kjell Solbakken, Torstein Valset
23.08.2011
Kronisk nyresvikt kan behandles med hemodialyse, peritoneal dialyse eller nyretransplantasjon ( 1 ). Dialyse brukes som permanent behandling for pasienter som er uegnet for nyretransplantasjon og som...