Dag Ottar Sætre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Ottar Sætre

Dag Ottar Sætre
19.01.2017
I Tidsskriftet nr. 21/2016 under spalten «Fra andre tidsskrifter» presenteres en metaanalyse publisert i JAMA ( 1 ) som understreker betydningen av å komme raskt til endovaskulær behandling (...