Dag O. Hessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Dag O. Hessen er professor i biovitenskap ved Universitetet i Oslo og leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene (CBA).

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dag O. Hessen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media