Dag O. Hessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag O. Hessen

Dag O. Hessen
10.12.2000
En av de grunnleggende dikotomier, som tradisjonelt har engasjert de fleste fagdisipliner, går på om mennesket best kan forstås i lys av biologi eller kultur. Historisk har det vært ulike syn på...