Dag Nordanger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Nordanger

Dag Nordanger, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
03.04.2003
Tapet av et barn er en av livets største tragedier. Forskning viser at etterlatte etter barnedødsfall har forhøyet risiko for utvikling av psykiske og somatiske lidelser ( 1 , 2 ). Samtidig er det...