Dag Josefsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Dag Josefsen (f. 1962) er spesialist i onkologi, dr.med. og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Seksjon for celleterapi

Avdeling for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Artikler av Dag Josefsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media