Dag Helge Strand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Dag Helge Strand er M.Sc. og senioringeniør ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dag Helge Strand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media