Dag Coucheron

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Coucheron

Dag Coucheron
06.09.2007
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 har Anna Luise Kirkengen og medarbeidere en tankevekkende kronikk under tittelen Til å bli trett av ( 1 ). Artikkelen er et kollegialt tilbud om å utvide vår...