Dag Arne Lihaug Hoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Dag Arne Lihaug Hoff (f. 1965) er ph.d. og spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer, med særskilt kompetanse i nevrogastroenterologi og motilitet. Han er overlege, forskningsveileder i Helse Møre og Romsdal og sitter i styret for Scandinavian Association of Neurogastroenterology and Motility.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Dag Arne Lihaug Hoff
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media