Dag Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Dag Amundsen er spesialist i lungesykdommer og i allmennmedisin. Han er overlege ved Indremedisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Indremedisinsk avdeling

Sykehuset Innlandet, Elverum

Nåværende adresser:

** Indremedisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Artikler av Dag Amundsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media