Claus Danckert Krohn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Claus Danckert Krohn

Claus Danckert Krohn
20.03.2000
Postoperativt oppsamlet sårblod kan brukes til autologe transfusjoner. I denne forbindelse er det rapportert om koagulopatier med økt blødning fra operasjonssåret, hypotensjon, myokardinfarkt,...