Clara S. Bratholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Clara S. Bratholm

Clara Bratholm
04.09.2017
Vi som jobber i helsevesenet må spørre oss hvorvidt det er partipolitisk drivkraft, interessegrupper eller faglige hensyn som skal være ledende når vi tildeler knappe helseressurser. Vårt offentlige...
Clara S. Bratholm
24.05.2016
A new contract that junior doctors in England believe will put patients at risk has resulted in a strike. In Norway we are also seeing a move towards tougher working conditions London-based doctor...
Clara S. Bratholm
24.05.2016
En ny arbeidskontrakt som yngre leger i England mener vil svekke pasientsikkerheten, har ført til streik. Også i Norge ser vi en utvikling mot tøffere arbeidsvilkår Den London-baserte legen Joanne...