Christoffer Holseter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christoffer Holseter

Christoffer Holseter, Joakim Døving Dalen, Steinar Krokstad, Terje Andreas Eikemo
10.03.2015
Self-rated health is widely used as a measurement of health in epidemiological and social science research ( 1 , 2 ). This measurement is based on an assumption that people themselves are capable of...
Christoffer Holseter, Joakim Døving Dalen, Steinar Krokstad, Terje Andreas Eikemo
10.03.2015
Selvrapportert helse brukes i stort omfang som helsemål i epidemiologisk og sosialvitenskapelig forskning ( 1 , 2 ). Dette helsemålet bygger på en antakelse om at folk selv er i...