Christoffer Bugge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christoffer Bugge

Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge, Olav Helge Førde
20.08.2018
Hypotesen om at 90 % av alle melanomer skyldes sol/UV-eksponering innebærer at insidensøkningen vi har observert fra 1950-tallet forklares av en gradvis økende soleksponering fra 1930-tallet. Trude...
Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge
29.05.2018
Hospital admissions increase the closer we get to the end of life. Should we give a lower or higher priority to the treatment of patients in their last years of life than we do today? Elstad and...
Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge, Olav Helge Førde
26.06.2018
De siste 60 årene er insidensen av melanom mer enn tidoblet, mens dødeligheten «bare» er femdoblet. Dette til tross for at behandlingen er nokså uforandret. Økt eksponering for UV-bestråling har vært...
Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge
28.05.2018
Bruken av sykehus øker jo nærmere man er dødstidspunktet. Bør vi prioritere behandling av pasientene i de siste leveårene lavere eller høyere enn i dag? Elstads og Reinertsens undersøkelse av...