Christine Oppegaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christine Oppegaard

Christine Oppegaard
25.02.2014
I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2013 konkluderer Hanne Støre Valeur i et innlegg at dersom reservasjonsretten innføres, så vil man rett og slett måtte utelukke leger som reserverer seg fra å ha...