Christine Krohn Steenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christine Krohn Steenberg

Christine Krohn Steenberg, Anders Bredberg, Ragnhild Eiken
08.01.2021
BCG instillation is a common procedure in Norwegian hospitals as part of the treatment of bladder cancer. We describe a patient who developed complications as a result of the procedure and a rare...
Christine Krohn Steenberg, Anders Bredberg, Ragnhild Eiken
05.01.2021
BCG-instillasjoner er en hyppig utført prosedyre på norske sykehus som del av behandlingen mot blærekreft. Denne pasienten utviklet komplikasjoner til prosedyren og en sjelden tilstand som ikke...