Christine Hanssen Rinaldo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christine Hanssen Rinaldo

Stian Henriksen, Øyvind Trydal, Sten-Eigil Sigurdsen, Garth D. Tylden, Christine Hanssen Rinaldo
19.08.2020
Three out of five members of a family developed COVID-19 following a trip abroad. A variety of serological assays detected SARS-CoV-2 antibodies – including neutralising antibodies – in...
Stian Henriksen, Øyvind Trydal, Sten-Eigil Sigurdsen, Garth D. Tylden, Christine Hanssen Rinaldo
23.07.2020
Tre av fem personer i en familie utviklet covid-19 etter en utenlandsreise. Med ulike serologiske metoder ble sars-CoV-2-antistoff, inkludert nøytraliserende antistoff, påvist hos disse tre 3–4 uker...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Kjell-Morten Myhr, Christine Hanssen Rinaldo
12.12.2017
Progredierende multifokal leukoencefalopati er en sjelden, opportunistisk infeksjonssykdom i hjernen, forårsaket av John Cunningham-virus (JCV). Det finnes ingen effektiv antiviral behandling, og...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Kjell-Morten Myhr, Christine Hanssen Rinaldo
12.12.2017
Progressive multifocal leukoencephalopathy is a rare, opportunistic infection of the central nervous system caused by the John Cunningham virus (JCV). There is no effective antiviral treatment...