Christina Vogt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Christina Vogt (f.1945) er spesialist i patologi, overlege og faglig ansvarlig for cervixcytologisk diagnostikk ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs hospital. Hun er professor ved Institutt for laboratoriemedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: christina.vogt@ntnu.no

Artikler av Christina Vogt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media