Christina Vogt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christina Vogt

Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
The assessment of rare congenital neuromuscular disorders can be difficult. Although muscle biopsy and neurophysiological investigations provide important information, it may be genetic tests that...
Trude Andreassen, Christina Vogt
17.06.2014
Over the next years, the screening programme for cervical cancer will undergo significant changes. Up to now, precancerous lesions have been diagnosed with the help of cervical cytology (Pap smears...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
The assessment of rare congenital neuromuscular disorders can be difficult. Although muscle biopsy and neurophysiological investigations provide important information, it may be genetic tests that...
Trude Andreassen, Christina Vogt
17.06.2014
Over the next years, the screening programme for cervical cancer will undergo significant changes. Up to now, precancerous lesions have been diagnosed with the help of cervical cytology (Pap smears...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
Utredning av sjeldne medfødte nevromuskulære sykdommer kan være vanskelig. Selv om muskelbiopsi og nevrofysiologisk utredning gir viktig informasjon, kan det være genetiske undersøkelser som gir...
Trude Andreassen, Christina Vogt
17.06.2014
I løpet av de neste årene vil screeningprogrammet mot livmorhalskreft gjennomgå betydelige endringer. Forstadier til kreft har til nå vært diagnostisert ved hjelp av cervixcytologi (celleprøver tatt...