Christie W

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christie W

Christie W
10.03.1998
I 1990-årene har reformiveren vært stor i helsesektoren. Særlig har forsøkene på å innføre markedsliknende incentiver for sykehusene vært fremtredende. Amerikaneren Alan Enthoven formulerte allerede...
Christie W
10.06.1997
Kan prioritering løse problemene? Helsesektorens sterke vekst oppfattes også som en trussel mot en bærekraftig økonomi. Kan vi sikre en velferdsstat med tilstrekkelige tilbud og rettferdig fordeling...