Christian Rushfeldt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Christian Rushfeldt (f. 1963) er dr.med., spesialist i gastroenterologisk kirurgi og overlege. Han har bidratt med idé, utforming og design, datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk og utarbeiding av selve manuset.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for gastrointestinal kirurgi

Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Christian Rushfeldt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media