Per Christian Moe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Per Christian Moe (f. 1976) er cand.med. og lege i spesialisering ved Lungemedisinsk avdeling, Hjerte-lungeklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Institutt for samfunnsmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø

og

Lungemedisinsk avdeling

Hjerte-lungeklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Per Christian Moe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media