Per Christian Moe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Christian Moe

Hasse Melbye, Per Christian Moe, Frode Arstad
07.08.2012
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterised by a permanent, non-reversible reduction of lung function and results in impaired function and increased mortality ( 1 ). The diagnosis...
Hasse Melbye, Per Christian Moe, Frode Arstad
07.08.2012
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er karakterisert av en varig, ikke-reversibel reduksjon av lungefunksjonen og gir funksjonsnedsettelse og økt dødelighet ( 1 ). Diagnosen er en fellesbetegnelse...