Christian Eek

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Eek

Christian Eek, Jarle Jortveit, Ole Johan Jakobsen
22.01.2018
Bønaa & Steigen gjennomgår i sin kronikk indikasjon og tidspunkt for koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) ( 1 ). De konkluderer med at rutinemessig angiografi...