Christian Aalborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Christian Aalborg (f. 1985) er lege i spesialisering. Han har bidratt med idé og utforming, datainnsamling, tolkning av data, litteratursøk og utarbeiding av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: caal@ahus.no

Medisinsk overvåkning

Medisinsk divisjon

Akershus universitetssykehus

Artikler av Christian Aalborg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media