Christian Aalborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Aalborg

Christian Aalborg, Cecilie Rød-Larsen, Ingjerd Leiro, Willy Aasebø
11.10.2016
Rhabdomyolysis is a clinical syndrome in which injury to striated muscle leads to the release of intracellular components by myocytes. The classic symptoms are myalgia, muscle weakness and dark urine...
Christian Aalborg, Cecilie Rød-Larsen, Ingjerd Leiro, Willy Aasebø
11.10.2016
Rabdomyolyse er et klinisk syndrom som kjennetegnes av skade på tverrstripet muskulatur, med påfølgende frigjøring av bestanddeler fra myocyttene. De klassiske symptomene er myalgi, muskelsvakhet og...