Christer Thrane

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christer Thrane

Christer Thrane
25.05.2021
Det er viktig å kartlegge hva som kan forklare sosiale helseforskjeller. Derfor er det fortjenestefullt at Søegaard og Kan bringer denne tematikken over på utbredelsen av covid-19-smitte i Oslo ( 1...