Christer Ogne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christer Ogne

Jens Vikse, Charlotte Sæland, Christer Ogne, Ole Jacob Greve, Svein Joar Auglænd Johnsen
28.01.2019
Koronararterieaneurismer kan oppstå som følge av blant annet aterosklerose og enkelte revmatiske sykdommer. Her presenteres en mann med høy kardiovaskulær risikoprofil, ST-elevasjonsinfarkt og funn...