Christer Kubon

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Christer Kubon (f. 1983) er lege i spesialisering i generell kirurgi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Christer Kubon
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media