Christer Kjærvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Christer Kjærvik (f. 1986) er under spesialisering i ortopedisk kirurgi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nordlandssykehuset Vesterålen

Artikler av Christer Kjærvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media