Christer Kjærvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christer Kjærvik

Christer Kjærvik, Hebe Désirée Kvernmo, Anna Bågenholm, Sissel Løseth
06.12.2016
A previously healthy teenage girl was referred to the department of hand surgery with a lump on the flexor side of the left wrist. The lump had been discovered by the girl’s mother around seven years...
Christer Kjærvik, Hebe Désirée Kvernmo, Anna Bågenholm, Sissel Løseth
06.12.2016
En tidligere frisk jente i tenårene ble henvist til håndkirurgisk avdeling med en kul på bøyesiden ved venstre håndledd. Denne var blitt oppdaget av mor rundt syv år tidligere og var etter hvert...