Charlotte K. Knatten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Charlotte K. Knatten (f. 1983) er ph.d. og lege i spesialisering i barnesykdommer.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Barne- og ungdomsklinikken

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Charlotte K. Knatten
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media