Cecilie Sture

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Sture

Astrid Balsvik Valan, Cecilie Sture
20.05.2020
A previously healthy man in his late thirties was admitted to hospital after several days of illness with clinical and radiological findings consistent with COVID-19. Nasopharyngeal swabs taken on...
Astrid Balsvik Valan, Cecilie Sture
11.05.2020
En tidligere frisk mann i slutten av 30-årene ble innlagt etter få dagers sykehistorie med kliniske og radiologiske funn forenlig med covid-19. Nasofarynksprøver tatt dag 5 og 7 etter symptomdebut...