Cecilie Rød-Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Cecile Rød-Larsen (f. 1979) er konstituert overlege. Hun har bidratt med utforming av studien, datainnsamling og tolkning av data.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Medisinsk overvåkning

Medisinsk divisjon

Akershus universitetssykehus

Artikler av Cecilie Rød-Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media