Cecilie Heramb*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for tidlig psykosebehandling

Oslo universitetssykehus

*Nåværende adresse:

Senter for psykisk helse og rus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Cecilie Heramb er ph.d., spesialist i medisinsk genetikk og lege i spesialisering i psykiatri.

Artikler av Cecilie Heramb*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media