Cecilie Bhandari Hartberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Bhandari Hartberg

Unn Kristin Haukvik, Cecilie Bhandari Hartberg, Ingrid Agartz
23.04.2013
Schizophrenia is a severe disorder with a lifetime prevalence of approximately 1 %. The underlying pathophysiology is unknown. There are currently no «objective» measurable criteria for diagnosing...
Unn Kristin Haukvik, Cecilie Bhandari Hartberg, Ingrid Agartz
23.04.2013
Schizofreni er en alvorlig sykdom med en livstidsprevalens på ca. 1 %. Den underliggende patofysiologien er ukjent. Det finnes per i dag ingen «objektive» målbare kriterier for diagnostisering av...