Cecilie Bhandari Hartberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

og

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med idé, utforming av spørreskjema, analyse av data, utarbeiding av manus og godkjenning av siste versjon.

Cecilie Bhandari Hartberg er ph.d., spesialist i psykiatri og arbeider som overlege i klinikk for psykisk helse og avhengighet. Hun er førsteamanuensis og seniorforsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Cecilie Bhandari Hartberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media