Catrine Ahlén

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Catrine Ahlén (f. 1949) er dr.philos., prosjektleder og seniorforsker, hovedsakelig på forebygging av miljørelaterte infeksjoner.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: catrine.ahlen@sintef.no

SINTEF Materialer og Kjemi

Marin miljøteknologi

Artikler av Catrine Ahlén
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media