Cato Zahl Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cato Zahl Pedersen

Cato Zahl Pedersen
25.08.2005
Vi har i dag 600 000 mennesker i dette landet i arbeidsfør alder som blir betalt av det offentlige for ikke å gjøre noe. Velferdsordninger som sykelønn, rehabiliteringspenger, attføringsmidler og...