Cato Kjærvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Cato Kjærvik er spesialist i ortopedisk kirurgi, leder i Norsk Ortopedisk Forening og avdelingsoverlege på kirurgisk-ortopedisk avdeling, Nordlandssykehuset, Vesterålen.

Artikler av Cato Kjærvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media