Cathrine Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomsklinikken

Sykehuset Østfold

Hun har bidratt med igangsettelse av manus, utarbeiding av prosedyrer og gjennomgang av data.

Cathrine Iversen er barnesykepleier og fagutviklingsrådgiver.

Artikler av Cathrine Iversen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media