Cathrine Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cathrine Iversen

Annette Olsen, Cathrine Iversen, Ketil Størdal
09.09.2019
Painful procedures are often necessary in association with medical assessment, diagnosis and some forms of treatment. Painful experiences in childhood may influence pain perception in adulthood ( 1...
Annette Olsen, Cathrine Iversen, Ketil Størdal
09.09.2019
Smertefulle prosedyrer er ofte nødvendige i forbindelse med utredning, diagnostikk og ved enkelte typer behandling. Det er kjent at smertefulle erfaringer i barneår kan påvirke smerteopplevelse i...