Cathrine Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Barne- og ungdomsklinikken

Sykehuset Østfold

Hun har bidratt med igangsettelse av manus, utarbeiding av prosedyrer og gjennomgang av data.

Cathrine Iversen er barnesykepleier og fagutviklingsrådgiver.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Cathrine Iversen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media