Cathrin Lytomt Salvador

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cathrin Lytomt Salvador

Hans Randby, Cathrin Lytomt Salvador, Mari Oppebøen, Inger Marie Skogseid, Jeanette Koht
26.11.2018
Dystonia is a movement disorder characterised by persistent and intermittent muscle contractions that cause involuntary repetitive movements, and that can lead to abnormal posture in affected parts...
Hans Randby, Cathrin Lytomt Salvador, Mari Oppebøen, Inger Marie Skogseid, Jeanette Koht
26.11.2018
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse karakterisert av vedvarende og intermitterende muskelkontraksjoner som forårsaker ufrivillige, repeterte bevegelser, og kan føre til unormale stillinger i de...