Caroline Graff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Caroline Graff (f. 1965) er spesialist i klinisk genetikk med fordypningsområde i nevrodegenerative sykdommer. Hun er professor i genetisk demensforskning, overlege med ansvar for en klinisk-genetisk hukommelsespoliklinikk som utreder arvelige demenssykdommer, og leder for Hjernebanken ved Karolinska Institutet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt styrehonorar fra Governmental Ethical Review Board. Studiene er delfinansiert av Karolinska Institutet (KID-funding og forskerstipend), Swedish Brain Power, Stockholms läns landsting, Vetenskapsrådet, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Stohnes foundation, Alzheimer Fonden, Roche, Konung Gustaf V: s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse. Hun har også mottatt forelesningshonorar fra Lundbeck.

Alzheimer's Disease Research Center

Karolinska Institutet

Artikler av Caroline Graff
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media