Carola Elisabeth Henriksson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carola Elisabeth Henriksson

Ann Helen Kristoffersen, Eva-Marie Jacobsen, Kristin Varsi, Carola Elisabeth Henriksson
21.10.2019
Antikoagulanter påvirker analysemetoden for lupusantikoagulant. Type antikoagulant, dosering og tid for siste dose må derfor oppgis ved rekvirering av lupusantikoagulant. Antifosfolipidsyndrom er en...