Carl Haakon Samuelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl Haakon Samuelsen

Carl Haakon Samuelsen
05.03.2013
I en leder i Tidsskriftet i nr. 1/2013 hevder Eva Skovlund at en p-verdi vil gi svar på følgende spørsmål: «Hva er sannsynligheten for at det resultatet vi observerer (eller et enda «skjevere»...