Carl Haakon Samuelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Carl Haakon Samuelsen (f. 1983) har m.phil. i helseøkonomi og er helseøkonom i LINK Medical Research.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Carl Haakon Samuelsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media