Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund (f. 1949)

er utdannet operasjonssykepleier og hygienesykepleier. Arbeider som hygienesykepleier ved Sykehuset Telemark.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Enhet for smittevern

Sykehuset Telemark

Artikler av Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media