Carl-Fredrik Bassøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl-Fredrik Bassøe

Carl-Fredrik Bassøe
11.03.2019
Lars Prag Antonsen sin kronikk om kompleksitetsteori er interessant for klinikere og administratorer ( 1 ). Teorien har et par begrensninger som ikke berøres. Kaosteori gjelder hovedsakelig for åpne...