Camilla Gjerstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Camilla Gjerstad

Ingvild Romstad Hem, Camilla Gjerstad, Ansgar Berg
11.02.2019
Bruk av insentiver til forskningsdeltagere er et kjent virkemiddel for å øke deltagelse i forskningsprosjekter. I de senere årene er det observert en fallende rekruttering av forskningsdeltagere ( 1...
Ansgar Berg, Camilla Gjerstad, Knut W. Ruyter
23.02.2016
Genetiske undersøkelser er en stadig mer integrert del av helsetjenesten der genetisk utredning og medisinsk forskning ofte glir over i hverandre. Noen ganger kan det være vanskelig å avgrense hva...