Per A. Brodal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per A. Brodal

Helene Helgeland, Maren Østvold Lindheim, Trond H. Diseth, Per A. Brodal
04.05.2021
The effect of clinical hypnosis is now so well documented across several conditions that it should be part of the treatment offered to many patients – both adults and children. Its...
Helene Helgeland, Maren Østvold Lindheim, Trond H. Diseth, Per A. Brodal
30.04.2021
Effekten av hypnose i behandling av flere tilstander er nå så godt dokumentert at hypnose bør inngå som en del av behandlingstilbudet til en rekke pasientgrupper – både voksne og barn. Implementering...