Per A. Brodal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Per A. Brodal er professor emeritus i medisin (anatomi) ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, med spesialkompetanse innen nevrobiologi og medisinsk utdanning.

Artikler av Per A. Brodal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media