Britt Viola Danielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Britt Viola Danielsen

Anne Marit Sand, Britt Viola Danielsen, Oddvar Førland, Eirik Abildsnes, Jan Henrik Rosland
29.06.2020
Many terminally ill patients wish to end their life at home surrounded by the family ( 1 , 2 ). There are numerous studies on good home palliation ( 2 – 5 ), but little evidence-based knowledge about...
Anne Marit Sand, Britt Viola Danielsen, Oddvar Førland, Eirik Abildsnes, Jan Henrik Rosland
29.06.2020
Mange med alvorlig sykdom ønsker å avslutte livet hjemme med nærmeste familie rundt seg ( 1 , 2 ). Det finnes flere studier om god hjemmepalliasjon ( 2 – 5 ), men lite forskningsbasert kunnskap om...