Britt Viola Danielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Fakultet for helse- og sosialvitskap, Campus Bergen

Høgskulen på Vestlandet

Hun har bidratt med utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av manus.

Britt Viola Danielsen er førstelektor i sykepleievitenskap.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Britt Viola Danielsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media