Britt T. Skadberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Britt T. Skadberg

Freddy Hestholm*, Tore Morken, Britt T. Skadberg, Ansgar Berg
28.02.2002
Urticaria eller elveblest er en hudreaksjon som er lett å kjenne igjen og som oftest forsvinner av seg selv uten behandling. Utslettet er karakterisert ved rask opptreden av en velavgrenset...
Britt T. Skadberg, Aud K.H. Berstad
30.04.2001
I dette nummer av Tidsskriftet presenterer Karl Wilhelm Wefring & Kari Kveim Lie data som belyser sammenhengen mellom barnehageopphold og andre risikofaktorer for luftveisinfeksjoner hos barn i 4...