Britt Øverland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Britt Øverland

Harriet Akre, Britt Øverland, Olav Skatvedt
10.09.2009
Betegnelsen «respirasjonsforstyrrelser under søvn» (sleep related breathing disorders, SRBD) brukes for å beskrive apneer, redusert respirasjon (hypopneer) og andre pusteforstyrrelser under søvn. 2–4...