Brita Askeland Winje

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brita Askeland Winje

Brita Askeland Winje, Turid Mannsåker, Nina Langeland, Einar Heldal
20.11.2008
De fleste tilfeller av tuberkulose forårsakes av Mycobacterium tuberculosis, men i sjeldne tilfeller kan andre bakterier som tilhører M tuberculosis-komplekset være årsak til sykdom. Det skilles ofte...
Brita Askeland Winje, Turid Mannsåker, Nina Langeland, Einar Heldal
20.11.2008
A majority of tuberculosis cases are caused by Mycobacterium tuberculosis, but in rare cases other bacteria belonging to the M tuberculosis complex could be the cause of disease. Pulmonary...