Brian Anthony Enriquez

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Brian Anthony Enriquez er spesialist i nevrologi og overlege.

Artikler av Brian Anthony Enriquez
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media